Các định dạng câu hỏi quiz đóng gói bằng phần mềm elearning (Phần 2)
SELECT MENU

Cộng đồng E-learning

Các định dạng câu hỏi quiz đóng gói bằng phần mềm elearning (Phần 2)

  1. Quiz dạng sắp xếp theo trình tự (Sequence)

Dạng quiz thứ 6 Oes muốn giới thiệu cho các bạn là dạng sắp xếp theo trình tự. Đối với dạng này, đáp án chính xác của câu hỏi sẽ là thứ tự của các mệnh đề. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các phần tử đáp án theo thứ tự thích hợp bằng cách click giữ và rê chuột

 

Dạng quiz sequense

  1. Quiz dạng nối (Matching)

Học viên sẽ hoàn thành dạng câu hỏi này bằng cách ghép mệnh đề ở cột bên phải với mệnh đề cột bên trái bằng cách click giữ và rê chuột.

Dạng quiz matching

 

  1. Quiz dạng điền vào chỗ trống (Fill in the blanks)

Các câu hỏi sẽ là các mệnh đề bị khuyết đi một vài phần tử. Nhiệm vụ của học viên là hoàn thành phần tử đó bằng cách điền vào vào chỗ còn trống

Dạng quiz fill in the blank

  1. Quiz dạng lựa chọn theo danh sách (Select from Lists)

Dạng Quiz này là dạng mở rộng của dạng 8, thậm chí nó còn dễ hơn. Chúng ta cũng sẽ có một mệnh đề bị khuyết đi các phần tử, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành mệnh đề đó. Tuy nhiên, các ô trống sẽ được thiết kế bằng cột danh sách có từ 3 đến 4 đáp án. Chúng ta sẽ chọn ra đáp án đúng bằng cách click chuột vào đáp án đó

 

Dạng quiz select from lists

 

  1. Quiz dạng kéo thả chữ (Drag the Words)

Quiz dạng kéo thả chữ là dạng mở rộng thứ 2 của dạng số 8. Màn hình sẽ hiển thị một mệnh đề bị khuyết đi các phần tử trống. Sẽ có tầm 4 đến 5 ô đáp án ở dưới màn hình. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo thả các ô đáp án thích hợp vào các chỗ trống

Dạng quiz drag the words

Mời các bạn xem tiếp phần 3 của nội dung trên

Bài viết liên quan

X
OES

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

DMCA.com Protection Status

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học