Chính sách bảo mật - OES - CÔNG TY SỐ HÓA BÀI GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP NHẤT VIỆT NAM
SELECT MENU

Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

OES tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ website oes.vn/oes.com.vn và các hệ thống phần mềm OES cung cấp như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của OES có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Các định nghĩa

oes.vn/oes.com.vn là website cập nhật các thông tin mới nhất về các sản phẩm, dịch vụ, tin tức mới nhất về OES và Elearning.

Welearning là hệ thống phần mềm elearning trên nền tảng web giúp khách hàng quản lý đào tạo và tiến hành đào tạo trên môi trường trực tuyến.

OES là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác các website và hệ thống phần mềm trên.

Khách hàng là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng các hệ thống phần mềm của OES hoặc sử dụng một trong các module/ ứng dụng được phát triển bởi OES.

Hệ thống Welearning của khách hàng (hệ thống LMS): Là hệ thống được OES cấp quyền cho khách hàng khai thác và sử dụng cho mục đích đào tạo trực tuyến.

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống Welearning của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên/học viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động khởi tạo người dùng trong trang quản trị hoặc gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng hệ thống Welearning của Khách hàng cho cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng nền tảng Welearning.

 

Thông tin khách hàng

 • Truy cập website oes.vn/oes.com.vn

Việc truy cập vào website Oes.vn hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. OES chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để OES nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

 • Truy cập Hệ thống Welearning của khách hàng

Sau khi đăng ký sử dụng thành công hệ thống Welearning, khách hàng sẽ tạo tài khoản, mật khẩu và cập nhật bao gồm nhưng không giới hạn một số thông tin của người dùng như sau:

 • Thông tin Tổ chức/ doanh nghiệp: Tên, cơ cấu tổ chức, số điện thoại, email hỗ trợ học viên
 • Thông tin học viên:
  • Họ và tên, email, số điện thoại
  • Chức danh; đơn vị, phòng ban trực thuộc

Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.

Khách hàng thông báo ngay cho OES khi có bất cứ bên thứ 3 nào sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. OES không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng OES sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của OES (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

 

Bảo vệ quyền riêng tư khách hàng

OES bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên Hệ thống phần mềm Welearning cũng như các hệ thống/ứng dụng/module do OES vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

OES cam kết:

 • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:

(i) Có sự chấp thuận của Khách hàng;

(ii) Phải tuân theo quy định của pháp luật;

(iii) Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này;

Tuy nhiên, OES có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng email đến Khách hàng về các tính năng mới hoặc các sản phẩm mới.
 • Thông báo bằng email đến Khách hàng về các sự kiện, chương trình khuyến mại, thông tin về sự cố sản phẩm, dịch vụ…
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
 • Đo lường và cải thiện dịch vụ, trải nghiệm khách hàng thông qua một số nền tảng thứ 3 thu thập và phân tích thông tin người dùng như Power BI, Google Analytics. Các nền tảng này đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. OES không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra. Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng Hệ thống Welearning cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Khách hàng cung cấp với bên thứ ba.

OES bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của OES hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của OES. Ví dụ, OES có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

 

Dữ liệu khách hàng và trách nhiệm các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Hệ thống Welearning của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các file Elearning chuẩn html5 như SCORM, xAPI, các bình luận, các nhận xét, các đường dẫn, và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên Hệ thống Welearning của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Hệ thống Welearning thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox hoặc các nền tảng tương tự.

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống Welearning của Khách hàng. OES cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của OES để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống phần mềm Welearning. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ nền tảng Welearning.

Khách hàng hiểu rằng OES không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Hệ thống Welearning; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được OES chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên Hệ thống Welearning là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng Hệ thống Welearning (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Welearning thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

OES có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

 

Quyền được phép tiếp cận thông tin người dùng

OES cam kết không cung cấp thông tin khách hàng và người dùng cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Tuy nhiên, các tổ chức/ cá nhân khác có thể tiếp cận các thông tin trên trong 1 số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó người dùng đã từng công khai
 • OES/ Hệ thống Welearning được người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà người dùng ủy quyền, có văn bản được công chứng, chứng thực
 • Cho các bên thứ ba khác mà OES có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên hệ thống Welearning hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Welearning mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó.

 

Liên hệ, giải quyết khiếu nại

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi đến số 024.224.111.55 hoặc gửi email đến địa chỉ: elearning@oes.vn

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

DMCA.com Protection Status

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học