Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OES)
SELECT MENU

Blog

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OES)

Rate this post

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT) là chương trình đào tạo linh hoạt do OCD xây dựng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) xuất khẩu Việt Nam, với sự hỗ trợ về tài chính của Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu (GCF) của Danida.

template PP


Chương trình đào tạo quản lý này sẽ đem đến cho DN NVV những giải pháp đào tạo trực tuyến thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp từ sự kết hợp giữa tri thức quản lý quốc tế, hiểu biết đặc thù địa phương và phương pháp đào tạo linh hoạt, trong khi vẫn kiểm soát được ngân sách đào tạo và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học