XÂY DỰNG CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP BẰNG MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN
SELECT MENU

Cộng đồng E-learning

XÂY DỰNG CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP BẰNG MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN

Mỗi khóa học đều có một mục đích lớn nhất định, và giảng viên cần xây dựng các mục tiêu học tập cụ thể để đạt được mục đích đó. Điều quan trọng đầu tiên là hiểu rõ mình đang ở đâu và cần đạt được những gì. Khi đã hiểu rõ những yếu tố này bạn có thể lên kế hoạch về các hoạt động và thông tin cần thiết trong một lộ trình rõ ràng. Dưới đây là một cách xây dựng các mục tiêu học tập đơn giản nhưng rõ ràng và thiết thực.

THIẾT LẬP MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

Hãy bắt đầu bằng việc đưa ra mục đích chính lớn nhất của khóa học và sử dụng nó để khai thác, phát triển các nội dung cần thiết nhằm đạt được mục đích chính đó. Về cơ bản, các mục tiêu của bạn có thể được thành lập dựa trên việc trả lời ba câu hỏi lớn sau đây:

  • Học viên cần học những kiến thức nào hay giảng viên cần truyền đạt những thông tin nào?
  • Đối tượng học viên là ai?
  • Học viên cần có những kiến thức và kỹ năng tiên quyết nào trước khi bắt đầu học?

xay-dung-muc-tieu-khoa-hoc-don-gian

CẦN ĐƯA RA NHỮNG KIẾN THỨC VÀ THÔNG TIN NÀO?

Những kiến thức bạn sẽ truyền đạt, những thông tin bạn sẽ chia sẻ cần phải được liên kết với hiệu quả và công việc thực tế. Điều cốt yếu và quan trọng nhất là người học có thể ứng dụng những gì học được vào thực tế công việc của họ. Hãy đưa ra những tiêu chí cụ thể xác định mức độ hiểu bài của người học và xây dựng các mục tiêu trên cơ sở đó. Một mục tiêu theo kiểu: “Người học sẽ hiểu cách…” rất mơ hồ vì nó hoàn toàn không dựa trên trên những thước đo cụ thể. “Hiểu” nghĩa là gì, người “hiểu” có thể ứng dụng kiến thức như thế nào? Một mục tiêu tốt và rõ ràng hơn sẽ nêu rõ những điều học viên có thể làm được với những kiến thức và thông tin mới từ khóa học. Bạn làm thế nào để biết nếu học viên đã hiểu bài hay chưa, hãy đưa ra những tiêu chí, thước đo cụ thể dựa trên những yêu cầu đó.

NGƯỜI HỌC LÀ AI?

Đối tượng học viên bạn hướng đến là những người như thế nào? Ai sẽ tham gia vào khóa học của bạn? Bằng cách đưa những thông tin này vào phần mục tiêu khóa học, bạn sẽ có thể thu hút các học viên tiềm năng cũng như có thể giải thích rõ ràng đối với những khách hàng/học viên đang tham gia khóa học. Đối tượng học viên của khóa học này là người nắm giữ cương vị gì, là nhân viên mới hay các nhà quản lý; họ thường đảm nhiệm những vị trí công tác nào và nắm giữ các trách nhiệm ra sao? Tuy nhiên, ở bước này bạn không cần phải nghiên cứu phân tích sâu về người học. Những gì bạn cần làm chỉ là xác định rõ đối tượng tham gia và truyền đạt của khóa học và những gì họ có thể làm sau khi hoàn thành nó.

HỌ CẦN CÓ NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG GÌ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU HỌC?

Tất cả mọi khóa học trực tuyến (e-learning) đều yêu cầu một số điều kiện tiên quyết về kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm sẵn có. Khi có thể xác định rõ những yêu cầu này, bạn sẽ tránh được những lầm tưởng về người học. Bạn có thể yêu cầu người học hoàn thành các điều kiện này trước khi khóa học bắt đầu hoặc xây dựng một số nội dung, chương trình bổ sung giúp người học tiếp nhận và hoàn thiện các yêu cầu này để có thể tham gia khóa học chính một cách hiệu quả. Có thể hình dung quá trình thiết lập mục tiêu học tập và điều kiện tiên quyết như việc xem bản đồ tìm đường. Đầu tiên bạn cần xác định đích đến của mình (mục tiêu, mục đích của việc học tập) và nơi mình đang đứng (điểm xuất phát chính là các yếu tố tiền đề cần thiết) để có thể vạch lộ trình, tuyến đường đi (hay chính là thực hiện khóa học). Biết được mình đang đứng ở đâu là một yếu tố rất quan trọng, bởi sẽ rất khó có thể dạy học một cách hiệu quả nếu không biết rõ trình độ của học viên. Một khi đã quyết định được mục đích lớn, bạn có thể bắt đầu đào sâu, khai thác trên cơ sở đó để phát triển các mục tiêu nhỏ và cụ thể hơn. Khi đã có những mục tiêu rõ ràng, bạn có thể thu thập, phân loại và xây dựng các nội dung thông tin phù hợp nhằm đạt được những mục đích đó. Bạn có thể tự do viết các mục tiêu khóa học theo kiểu của mình. Không có một form mẫu cố định nào. Điều quan trọng nhất trong mục đích khóa học là nêu rõ được hiệu quả thực tế, đối tượng học và các điều kiện yêu cầu tiền đề. Một khóa học với những mục tiêu cụ thể, rõ ràng được nêu rõ ngay từ đầu sẽ giúp bạn thuyết phục các khách hàng – học viên tiềm năng thuận lợi hơn, và người học có thể hiểu khóa học sẽ mang lại cho họ những lợi ích nào. Xây dựng các mục tiêu khóa học là bước đầu quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng nội dung khóa học.

Bài viết liên quan

×
OES

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học