Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo
SELECT MENU

2. Dịch vụ OES

Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo

Thông tin tài liệu

Mục đích

OMT tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo và kế hoạch đào tạo tổng thể cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Mục đích của dịch vụ này nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện bản đồ chiến lược đào tạo trong trung và dài hạn, bao gồm:

  • Thiết lập mục tiêu đào tạo dài hạn cho doanh nghiệp
  • Hoàn thiện bản kế hoạch triển khai đào tạo cho toàn bộ hệ thống
  • Xây dựng bộ chỉ tiêu đào tạo cho các vị trí công việc

Kết quả đầu ra

  • Bàn đồ đào tạo tổng thể của tất cả từng vị trí trong doanh nghiệp
  • Lộ trình đào tạo tổng thể trong toàn bộ doanh nghiệp

Quy trình thực hiện

xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-dao-tao

Có thể bạn quan tâm
X
OES

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

DMCA.com Protection Status

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học