VOER ra mắt phần mềm tích hợp Hanoi Spring, mở rộng kho tài nguyên giáo dục mở Việt Nam
SELECT MENU

Blog

VOER ra mắt phần mềm tích hợp Hanoi Spring, mở rộng kho tài nguyên giáo dục mở Việt Nam

vietnamese-oer-running-on-a-vietnamese-made-platform

Chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội.


Tháng 3, 2014, VOER đã đưa vào sử dụng công cụ phần mềm tích hợp Hanoi Spring cho phép đăng tải và chia sẻ nội dung lên Internet một cách dễ dàng và mềm dẻo.

OCD-OMT đã và đang tích cực tham gia đóng góp nội dung cho VOER ngay từ những ngày đầu, trong mục Lăng kính OMT tại địa chỉ: http://voer.edu.vn/profile/135

Bài viết liên quan

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

DMCA.com Protection Status

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học