Người lãnh đạo giáo dục
SELECT MENU

Blog

Người lãnh đạo giáo dục

Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học và công nghệ tác động tới mọi thứ và phát kiến là chìa khoá cho thịnh vượng kinh tế. Cách tốt nhất để tận dụng ưu thế của phát kiến là có hệ thống giáo dục đúng và hiệu quả. Không may là phần lớn các hệ thống giáo dục thay đổi rất chậm, kết quả là một số nước sẽ bỏ lỡ các cơ hội cải tiến nền kinh tế của họ. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, vai trò của người lãnh đạo giáo dục đang trở nên ngày càng quan trọng hơn vì viễn kiến và lãnh đạo của họ sẽ xác định liệu hệ thống giáo dục có tiến bộ lên hay không, do vậy tác động gián tiếp tới thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.

Có nhu cầu khẩn thiết để phát triển những người lãnh đạo giáo dục này, đặc biệt ở mức đại học. Phát triển kiểu lãnh đạo này là thách thức chính vì những người lãnh đạo mới phải có viễn kiến rõ ràng về hệ thống giáo dục của họ sẽ là gì trong tương lai. Về truyền thống, những người lãnh đạo đại học được đào tạo trong quản lí giáo dục bao gồm việc thuê các thầy trong khoa, kiểm soát tài chính, và các hoạt động hàn lâm khác nhưng không được đào tạo về các vấn đề toàn cầu và tác động công nghệ. Phần lớn những người lãnh đạo đại học thường lựa chọn việc thay thế vị trí của họ từ các thầy cấp cao trong khoa để đảm bảo cho sự liên tục theo cùng chiều hướng thay vì một viễn kiến mới. Cách tiếp cận này chỉ có tác dụng trong môi trường ổn định khi thay đổi là tối thiểu, nhưng trong thời đại thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nó không có khả năng thành công.

Ngày nay thế giới là “phẳng và được kết nối”, mọi nước đều đối diện với cạnh tranh dữ dội. Nếu không thay đổi nhanh, điều đó sẽ đặt đất nước vào bất lợi về kinh tế. Khi thất nghiệp đang dâng lên nhanh chóng, đặc biệt trong những người tốt nghiệp đại học còn trẻ, có nhu cầu khẩn thiết để cung cấp cho họ giáo dục đúng trong các lĩnh vực về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để đáp ứng cho nhu cầu toàn cầu và cải thiện nền kinh tế. Giáo dục STEM thành công cung cấp cho sinh viên những kĩ năng mà có thể được dùng để xây dựng nền kinh tế mới dựa trên công nghệ. Giáo dục STEM đúng có thể phát triển những nhà tư tưởng phê phán và thế hệ tiếp các nhà doanh nghiệp và người phát kiến. Phát kiến đưa tới sản phẩm và qui trình mới làm tăng trưởng nền kinh tế. Theo vài khảo cứu của chính phủ, rõ ràng rằng phần lớn các việc làm của tương lai sẽ yêu cầu tri thức về khoa học và công nghệ và mọi việc làm tăng trưởng nhanh nhất cho năm mươi năm tới đều yêu cầu nhiều kĩ năng STEM. Điều mấu chốt cho người lãnh đạo giáo dục là làm cho giáo dục STEM thành ưu tiên hàng đầu.

Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này, mọi hệ thống giáo dục đều cần kiểu lãnh đạo mới vì người lãnh đạo phải sẵn sàng để tạo ra khác biệt trong tương lai dài, không chỉ trong vài năm. Họ phải có ham muốn mạnh về thiết lập thay đổi để đáp ứng cho cả các nhu cầu toàn cầu và cục bộ. Người lãnh đạo mới phải có khả năng trao đổi với các thầy trong khoa về viễn kiến mới. Chẳng hạn, mọi sinh viên nên học về khoa học và công nghệ và tác động của chúng để cho họ có hể học cách là người giải quyết vấn đề và là người phát kiến. Giáo dục phải giúp cho họ phát triển những kĩ năng nào đó đi ra ngoài lớp học hàn lâm để áp dụng vào trong công nghiệp và kinh doanh.

Tất nhiên, thay đổi sẽ không xảy ra qua đêm vì mục đích là xây dựng ra nền giáo dục mới cho các thế hệ tương lai. Nhưng chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ để phát triển thế hệ mới các sinh viên được đào tạo trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển những nhà phát kiến tiếp và khuyến khích hàng triệu sinh viên theo đuổi các nghề nghiệp trong các lĩnh vực được cần tới này.

Nguồn: science-technology.vn blog

Bài viết liên quan

×
OES

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học