LMS (Learning Management System) - OES - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
SELECT MENU
LMS (Learning Management System)

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến cho phép triển khai, quản lý và vận hành hệ thống tài liệu, dữ liệu đào tạo cho các chương trình đào tạo trực tuyến Elearning.

Dịch vụ LMS của OES

Cho thuê hệ thống LMS

Xây dựng hệ thống LMS cho Doanh nghiệp

Tư vấn hệ thống LMS cho Doanh nghiệp

Điểm khác biệt của Hệ thống LMS Do OES xây dựng

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Hệ thống LMS của OES được nghiên cứu thiết kế để giao diện thân thiện với người dùng, tương thích với tất cả các loại thiết bị cùng loại, được nghiên cứu thiết kế để giao diện thân thiện với người dùng, tương thích với tất cả các loại thiết bị cùng loại, được nghiên cứu thiết kế để giao diện thân thiện với người dùng, tương thích với tất cả các loại thiết bị cùng loại được nghiên cứu thiết kế để giao diện thân thiện với người dùng, tương thích với tất cả các loại thiết bị cùng loại

Báo cáo nâng cao

Các tính năng báo cáo nâng cao của hệ thống LMS bao gồm lập lịch báo cáo, dashboard báo cáo tổng quan, công cụ báo cáo tùy chình

Tương thích với chuẩn E-learning mới nhất

Hệ thống tương thích với SCORM 1.2 & 2004 và Tin Can(xPAI) theo yêu cầu của các tiêu chuẩn học trực tuyến hiện đại nhất

Tạo lớp học ảo

Bên cạnh việc thiết kế và upload các khóa học có sẵn, hệ thống LMS của OES còn hỗ trợ tạo lớp học ảo với đầy đủ tính năng như

Cá nhân hóa người dùng

Hệ thống LMS của OES cho phép các Doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân hóa giao diện gồm chủ đề, quảng cáo, thông báo, kích thước

Tùy biến dễ dàng

Hệ thống LMS được OES xây dựng trên kiến thức mạnh mẽ với khả năng tùy biến cao giúp khách hàng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hệ thống LMS do OES xây dựng cung cấp giao diện người dùng đa ngôn ngữ giúp cho các Tổ chức/ Doanh nghiệp sở hữu lực lượng

Bảo mật nâng cao

Hệ thống LMS của OES tăng cường các biện pháp bảo mật tại chỗ để đảm bảo nội dung an toàn và chỉ những người học được ủy quyền

Các tính năng cơ bản của hệ thống LMS

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học