Đo lường L&D ROI: Cách "biến" chương trình đào tạo thành "cỗ máy" sinh lời 
SELECT MENU

Cộng đồng E-learning

Đo lường L&D ROI: Cách “biến” chương trình đào tạo thành “cỗ máy” sinh lời 

Doanh nghiệp có đang đầu tư vào đào tạo và phát triển (L&D) cho nhân viên? Phòng L&D có biết cách đo lường tác động kinh doanh của các chương trình đào tạo đó hay không? Trong bài viết này, OES sẽ giới thiệu cho doanh nghiệp về định nghĩa và tầm quan trọng L&D ROI, cách đo lường L&D ROI – thước đo quan trọng giúp đánh giá chương trình đào tạo hiệu quả. 

Xem thêm: e-Learning – Phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên với chi phí tối ưu trong thời kì suy thoái kinh tế 

L&D ROI là gì?

ROI (Returns on Investment) – Lợi tức đầu tư hay tỷ suất hoàn vốn đầu tư là chỉ số dùng để đo tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí ban đầu. Trong lĩnh vực L&D, ROI là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các chương trình đào tạo và phát triển nhằm đo lường giá trị mà tổ chức thu được từ việc đầu tư vào việc phát triển nhân lực. 

ROI trong L&D thường được tính như sau: 

ROI (%) = ((Lợi ích từ việc học – Chi phí đào tạo)/Chi phí đào tạo) x 100% 

Trong đó: 

– Lợi ích từ việc học tập bao gồm những lợi ích hữu hình và vô hình 

 • Lợi ích hữu hình: Bao gồm những lợi ích có thể định lượng được, chẳng hạn như tăng doanh thu, giảm chi phí, hoặc cải thiện năng suất. 
 • Lợi ích vô hình: Bao gồm những lợi ích khó định lượng được, chẳng hạn như tăng sự hài lòng của nhân viên, cải thiện văn hóa công ty, hoặc tăng cường khả năng đổi mới. 

– Chi phí đào tạo bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí hữu hình 

 • Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí cho chương trình đào tạo, chẳng hạn như chi phí giảng viên, tài liệu, và địa điểm,v.v. 
 • Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí liên quan đến việc nhân viên tham gia đào tạo, chẳng hạn như chi phí thời gian làm việc mất đi và chi phí cơ hội. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng rằng nếu ROI càng lớn (dương, khi lợi ích từ việc học tập > chi phí đào tạo) thì dường như hoạt động đào tạo L&D đang có hiệu quả tích cực. Ngược lại, nếu ROI nhỏ hoặc âm, thì doanh nghiệp nên ngưng và xem xét, đánh giá lại tình trạng hoạt động L&D đó.   

Tầm quan trọng của ROI trong L&D

L&D ROI là một chỉ số quan trọng giúp các tổ chức đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển. Việc đo lường L&D ROI giúp các tổ chức: 

 • Chứng minh giá trị của đào tạo và phát triển: L&D ROI giúp các tổ chức chứng minh cho ban lãnh đạo và các bên liên quan khác thấy rằng đào tạo và phát triển là một khoản đầu tư có giá trị. 
 • Cải thiện hiệu quả của các chương trình đào tạo: L&D ROI giúp các tổ chức xác định những chương trình đào tạo nào hiệu quả và những chương trình nào cần cải thiện. 
 • Phân bổ ngân sách đào tạo hiệu quả: L&D ROI giúp các tổ chức phân bổ ngân sách đào tạo cho những chương trình có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nhất. 

Việc tính toán và tối ưu hóa L&D ROI là một việc làm rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp đang triển khai hoạt động L&D. Nếu không, làm thế nào để doanh nghiệp biết liệu chiến lược, các hoạt động đào tạo của mình có hiệu quả hay không? Với số tiền đầu tư lớn cho các nỗ lực L&D liệu doanh nghiệp có đảm bảo rằng việc chi tiêu đó có đem lại lợi nhuận cho tổ chức? Liệu có phương án nào khác đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp hay không? Có nên đầu tư tiếp vào hoạt động L&D hiện tại không?  

Chính vì vậy, đo lường và tối ưu hóa L&D ROI là điều cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp tận dụng một cách hiệu quả và tối đa số tiền đầu tư của mình cho các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự. Đồng thời, nhờ chỉ số ROI, doanh nghiệp cũng sẽ đánh giá được hiệu suất của các hoạt động, từ đó có thể cải thiện lợi nhuận. 

Cách đo lường tác động kinh doanh của các chương trình đào tạo

Để phân tích được những giá trị về ROI, các hệ thống học tập cần phải thoát khỏi những phương pháp hạn chế của quá khứ. Cụ thể, chính là việc xác định mối quan hệ phù hợp giữa dữ liệu đào tạo và dữ liệu kinh doanh. Trong quá trình OES tìm kiếm một cách thức đo lường hiệu quả học tập một cách thống nhất và hiệu quả, chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời ngay trong chính hệ thống học tập của mình. Chìa khóa nằm ở sự kết hợp giữa dữ liệu đào tạo LMS (Learning Management System) với các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPIs) của tổ chức để phát hiện sự tương quan. 

Để đo lường ROI với LMS WeLearning, các tổ chức cần làm chỉ là xác định sự tương quan các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPIs) mong muốn với bất kỳ biến đào tạo trực tuyến nào mình muốn đo lường. Điều này cho phép trích xuất bất kỳ mối quan hệ nào tồn tại giữa các tập dữ liệu. Sau đây là cách thức hoạt động: 

Xác định mục tiêu đào tạo 

Để tối ưu hóa đo lường L&D ROI, các nhà lãnh đạo và quản lý L&D cần phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao trong việc xác định mục tiêu học tập mong muốn của tổ chức. Ví dụ, chương trình đào tạo bán hàng được thiết kế để nâng cao hiệu quả bán hàng, cụ thể là tăng doanh thu bán hàng lên 15% trong vòng 6 tháng.  

Lựa chọn KPI phù hợp với mục tiêu đào tạo 

Ví dụ, các chỉ số hiệu suất (KPIs) được sử dụng để đánh giá thành công trong quá trình học tập có thể là tổng doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng hoặc kiến thức chuyên môn về sản phẩm. Đáng lưu ý, các KPI dùng để theo dõi hiệu quả của quá trình đào tạo nhân viên nên: 

 • Có thể đo lường và định lượng. 
 • Dựa trên năng lực của nhân viên. 
 • Liên kết với trình độ thành thạo của nhân viên. 
 • Kết nối với mục tiêu của tổ chức và nhân viên. 

Chọn tiêu chí đo lường trên hệ thống quản lý đào tạo (LMS) 

Với LMS WeLearning, doanh nghiệp có thể dễ dàng thu thập dữ liệu về hiệu quả đào tạo một cách đơn giản ở cả cấp nhân viên hoặc cấp học viên. Ví dụ, số lần hoàn thành khóa đào tạo, dữ liệu thành công trong kỳ thi, số giờ đào tạo trung bình trên mỗi nhân viên hoặc tổng số giờ đào tạo,v.v. 

Xem thêm: Tối ưu tính năng báo cáo trong phần mềm LMS cho doanh nghiệp 

Tương quan dữ liệu LMS với dữ liệu kinh doanh 

Thông qua phương pháp xác định sự tương quan, doanh nghiệp có thể dễ dàng đo lường mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa đào tạo (L&D) và hiệu quả kinh doanh. Ví dụ, các mối tương quan cụ thể bao gồm: 

 • Sự tương quan giữa doanh thu và dữ liệu đào tạo ở mức độ cá nhân của nhân viên. 
 • Sự tương quan giữa hiệu suất bán hàng và kết quả kiểm tra, kỳ thi. 
 • Mối liên hệ giữa hiệu suất bán hàng và thời lượng đào tạo trung bình về bán hàng.  

Mối tương quan của các tập hợp con dữ liệu là vô hạn. Phòng L&D có thể sáng tạo trong cách tiếp cận và đánh giá dữ liệu đào tạo cũng như hiệu suất từ nhiều góc độ khác nhau. Quan trọng hơn, điều này giúp phòng L&D hiểu rõ hơn về ảnh hưởng cụ thể của đào tạo đối với kết quả kinh doanh của tổ chức. 

Đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo với LMS WeLearning

Hệ thống quản lý học tập (LMS) WeLearning đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo. WeLearning cung cấp nhiều tính năng tiên tiến giúp đơn giản hóa quá trình đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của nhân viên.  

Với hệ thống LMS WeLearning, doanh nghiệp có thể: 

 • Đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo một cách chính xác và khoa học. 
 • Xác định điểm mạnh, điểm yếu và nhu cầu học tập của nhân viên. 
 • Cải thiện chương trình đào tạo để nâng cao hiệu quả và ROI. 
 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho bộ phận quản lý đào tạo. 

WeLearning là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

Xem thêm: Welearning – Nền tảng học tập trực tuyến nổi bật nhất hiện nay 

Kết

Bằng cách hiểu rõ L&D ROI và cách đo lường hiệu quả, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các chương trình đào tạo, từ đó nâng cao năng lực của nhân viên và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc các băn khoăn về việc phân bổ các nỗ lực L&D nhằm tối ưu hóa ROI, hay quan tâm đến dịch vụ phát triển phần mềm Welearning của OES – Công ty Cổ phần Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến, hãy LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi để nhận được những lời khuyên, tư vấn từ các chuyên gia. 

 

Bài viết liên quan

X
OES

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x