Điều khoản và chính sách - OES - CÔNG TY SỐ HÓA BÀI GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP NHẤT VIỆT NAM
SELECT MENU

Điều khoản và chính sách

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy thuộc vào hợp đồng giữa hai bên thống nhất. Chi tiết về cách thức và hình thức thanh toán cụ thể sẽ được trình bày rõ trên hợp đồng

HÌNH THỨC GIAO NHẬN

Phương thức bàn giao sản phẩm

Sản phẩm bài giảng elearning sẽ được bàn giao dưới dạng tệp nén được đính kèm trong email

Thời gian ước tính cho việc bàn giao sản phẩm

Thời gian trung bình để hoàn thành một module bài giảng điện tử là 15 ngày. Thời gian bàn giao có thể thay đổi và được ghi rõ trong hợp đồng mà hai bên đã thống nhất tùy thuộc vào các yếu tố như khối lượng bài giảng, nội dung bài giảng và độ dài của bài giảng, …

Trường hợp chậm trễ trong việc bàn giao sản phẩm bài giảng do có vấn đề phát sinh, OES sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng và thống nhất lại ngày bàn giao sản phẩm sớm nhất có thể tùy thuộc vào trao đổi của hai bên https://lfa-pro.de/.

Chính sách bảo hành/bảo trì (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành)

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/ BẢO TRÌ

Dịch vụ của OES không có chính sách bảo hành bảo trì.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HÒAN TIỀN

Dịch vụ của OES không có chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền.

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học