Chương trình Trao đổi Chuyên gia 2013 do Chính Phủ Mỹ tài trợ
SELECT MENU

Blog

Chương trình Trao đổi Chuyên gia 2013 do Chính Phủ Mỹ tài trợ

Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Trao đổi Chuyên gia 2013 do Chính Phủ Mỹ tài trợ bắt đầu chính thức nhận hồ sơ dự tuyển. Các thông tin và yêu cầu dự tuyển được đăng tải trên liên kết dưới đây:

http://www.pdx.edu/cps/professional-fellows-program-application-form
Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 15 tháng 12 năm 2012

Xin vui lòng liên hệ Ông Chu Đình Cương để có các hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

Ông Chu Đình Cương – Chuyên gia tư vấn
Công ty Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD)
Email: cuongcd@ocd.vn DĐ: 0902 204 880

Bài viết liên quan

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

DMCA.com Protection Status

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học