Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:
SELECT MENU

Thư viện

Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:

Thông tin tài liệu
Rate this post

Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf

Có thể bạn quan tâm

Nhận thông báo về những Khóa học mới nhất

Error: Contact form not found.

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học

Đăng ký nhận tư vấn Khóa học