Ban cố vấn

Lê Lan Hương
Cố vấn

Bà Lê Lan Hương là Giảng viên của OES đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý Công ty Tư vấn Quản lý OCD với trên 20 năm kinh nghiệm công tác tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sâu về quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Sự kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tế của bà Hương là một thế mạnh nổi trội trong công tác giảng dạy, tư vấn mang tính ứng dụng cao.

Bà Hương từng là Chánh văn phòng tại Hà Nội và Trưởng phòng đào tạo và Phát triển của Công ty Grant Thornton Việt Nam, đảm nhiệm công việc thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung và nhân viên tại Công ty Grant Thornton. Bà Hương đã tham gia các dự án tư vấn xây dựng Hệ thống lương cho các công ty thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt nam (Vinataba), Công ty CP Licogi 13, Công ty CP Nhựa Tân Phú, Công ty CP Á Mỹ Gia, Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng, Công ty CP Bạch Minh (VegaCorp). Bà Hương cũng đã tham gia giảng dạy cho nhiều khách hàng như Công ty CP Tài chính Điện lực, Canon Việt Nam, Habubank, Công ty kiểm toán Vaco, PKF, Hiệp Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, FPT Thương mại, FTMS, Fujitsu Việt Nam, Vicostone và các khóa đào tạo trực tuyến chuyên biệt hay trực tuyến kết hợp trực tiếp cho nhiều khách hàng khác.

Bà Hương tốt nghiệp MBA, chuyên ngành quản trị nhân sự, Đại học Preston, Mỹ, tốt nghiệp Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Giảng viên Trực tuyến của Đại học Illinois, Mỹ.

Tăng Văn Khánh
Cố vấn

TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC. Với hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về quản lý, ông giữ vị trí lãnh đạo Công ty Tư vấn Quản lý OCD từ năm 2007. Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng nhất quán của mảng dịch vụ tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD ở mức 2x và 3x trong những năm qua (2010-2017), mở rộng các dịch vụ của OCD. Ông Khánh giữ vai trò then chốt trong việc phát triển phần mềm OOC giúp cho doanh nghiệp quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, quản lý thực hiện công việc, giao việc, đồng thời có thể tự thiết kế và vận hành hệ thống quản lý trong doanh nghiệp một cách có hệ thống và nhất quán.

Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong việc chuẩn hóa quá trình cung cấp dịch vụ và hệ thống quản lý nội bộ bằng việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt trong quản lý dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng và áp dụng các phần mềm quản lý và đảm bảo OCD đạt và vượt kỳ vọng của khách hàng về chất lượng, khả năng ứng dụng và tính chuyên nghiệp của dịch vụ. Trong mảng tư vấn quản lý, ông Khánh là thành viên chủ chốt của nhóm tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp. Ông là diễn giả trong nhiều hội thảo về lãnh đạo và là cây viết thường xuyên của Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD.

Ông Khánh có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Boise State (Idaho, USA, 1999) và bằng Tiến Sỹ Kinh tế với Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU, 2006). Ông cũng hoàn thành xuất sắc chương trình Đào tạo Giảng viên Trực tuyến 1 năm (MOT) của Đại học Illinois (USA, 2010).